วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นด้วยพระอุโบสถในศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย และพระพุทธรูปเก่าแก่ต่างๆ มากมายแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นเหมือนศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรมมากมายที่ได้จัดทำขึ้นมาภายใต้ภารกิจหลักของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้แก่ โครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชน โครงการพุทธภาวนาวิชชา มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย เป็นต้น

ภายในวัดมีโรงเรียนปริยัติธรรม ศาลาปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ สำนักเรียนภาษาบาลีประจำจังหวัด นิทรรศการ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ การสอนปฏิบัติธรรมวิปัสสนาสำหรับผู้สนใจ อีกทั้งยังมีอุทยานการศึกษา และสวนป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ซึ่งเคยได้รับรางวัลสวนป่าดีเด่นจากกรมป่าไม้ ประจำปี 2539 มาแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand